“İslam Dünyasında Modernleşme ve Yansımaları”

Geri  Tüm Etkinlikler
“İslam Dünyasında Modernleşme ve Yansımaları”
Etkinlik Detayı
  • “İslam Dünyasında Modernleşme ve Yansımaları”
  • Başlama Tarihi 20.11.2018
  • Başlama Saati 19:00
  • Bitiş Tarihi 20.11.2018
  • Etkinlik Yeri Ofis Sanat Merkezi (OSM)

Etkinlik İçeriği

Konuşmacı: Prof. Dr. Recep Şentürk (İbn Haldun Üniversitesi Rektörü)

Recep Şentürk, 1964’te Çankırı’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-87 öğretim yılında Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1987-88 yılları arasında araştırma amacıyla Mısır’a gitti. Dönüşünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde asistan oldu. 1989’da doktora çalışmalarını yapmak için gittiği ABD’de New York Columbia Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

İlk olarak 1982’de neşredilen Bilimin İslâmî Temelleri adlı çeviriyle yayın hayatına başladı. Mısır’da bulunduğu sırada Arapça olarak kaleme aldığı ”Tatavvuru ’ılmi’l-ictimâ’ fî Türkiyâ el-mu’âsıra: kıssatul’l-bahs ’an huviyye cedîde (Çağdaş Türkiye’de sosyolojinin gelişmesi: bir kimlik arayışının hikâyesi)” adlı çalışması, el-Mecelletü’l-kavmiyye f’l-ulûmi’l-ictimiyye ve’l-cinâiyye (Mısır Millî Sosyal Bilimler ve Kriminoloji Dergisi)’nde yayınlandı.