“Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi”

Geri  Tüm Etkinlikler
“Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi”
Etkinlik Detayı
  • “Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi”
  • Başlama Tarihi 29.11.2018
  • Başlama Saati 19:00
  • Bitiş Tarihi 29.11.2018
  • Etkinlik Yeri Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)

Etkinlik İçeriği

Katılımcılar: Prof. Dr. Adem Apak (Uludağ Üniversitesi), Prof. Dr. Fuat Aydın (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Zekeriya Uludağ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

1863’te Filibe’de doğdu. Filibe’de başladığı tahsiline İstanbul’da Mekteb-i Sultani/Galatasaray Lisesi’nde devam etti ve tamamladı. Birkaç yıllık bir memuriyetten sonra İttihatçılarla münasebet kurarak memuriyeti bıraktı, Mısır’da yayın faaliyetlerine başladı. II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte İstanbul’a döndü. Siyonizm ve Masonluk konularını bir mesele olarak ele alan ilk müelliflerden biri olan Ahmet Hilmi Bey, pek çok eser yazdı. Bu eserlerden en meşhur olanı A’mak-ı Hayal’dir. Filibeli 1914’te İstanbul’da vefat etti.