“Mehmed Fuat Köprülü”

Geri  Tüm Etkinlikler
“Mehmed Fuat Köprülü”
Etkinlik Detayı
  • “Mehmed Fuat Köprülü”
  • Başlama Tarihi 24.03.2017
  • Başlama Saati 20:00
  • Bitiş Tarihi 24.03.2017
  • Etkinlik Yeri Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)

Etkinlik İçeriği

Katılımcılar: Prof. Dr. Halil Berktay (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Azmi Bilgin (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Haşim Şahin (Sakarya Üniversitesi)

Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Şiirlerini 1913’e kadar Mehasin ve Servet-i Fünun dergilerinde yayımladı. Bu yıllarda ”Milli Edebiyat” ve ”Yeni Lisan” akımlarına karşıydı. 1910’dan sonra İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat okuttu, liselerin edebiyat programını düzenledi. Ziya Gökalp çevresine girdikten sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi; Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar indi, ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi. 1913’te, Halit Ziya Uşaklıgil’den boşalan İstanbul Darülfünunu Türk edebiyatı tarihi müderrisliğine getirildi. Aynı yıl Bilgi dergisinde Türk edebiyatının hangi yöntemle incelenmesi gerektiğini tartışan ”Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı yazısı çıktı. İlk büyük yapıtı olan Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar kitabını yayımlandı.