İhaleler Ve Duyurular

Geri
KONVANSİYONEL MAMOGRAFİ CİHAZI VE CR SİSTEMİ

Birimi

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dok. Satış Bedeli

100,00

Kik. İhale Tarihi

06.11.2017 15:00:00

Kik. No

489454

İhale Türü

19. Açık İhale Usulü

İhale Durumu

İşin Nevi

İşin Niteliği

KONVANSİYONEL MAMOGRAFİ CİHAZI VE CR SİSTEMİ

İzahat

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.maddesi ve (r) fıkrasına göre,Satınalma talep fişinde belirtilen, Cinsi,Miktarı ve teknik özellikleri yazılı 2 kalem malzeme alımı görevi uhdemde kalmak şartıyla piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na havalesi hususunu arz ederim.

 Döküman