İhaleler Ve Duyurular

Geri
OTO KORKULUK ALIMI VE MONTAJI

Birimi

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dok. Satış Bedeli

50,00

Kik. İhale Tarihi

16.11.2017 10:00:00

Kik. No

534511

İhale Türü

19. Açık İhale Usulü

İhale Durumu

İşin Nevi

OTO KORKULUK ALIMI VE MONTAJI

İşin Niteliği

OTO KORKULUK ALIMI VE MONTAJI

İzahat

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 24.Maddesi (r) bendine göre; Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere; ekte cinsi, miktarı ve teknik özellikleri yazılı 1 kalem mal alımına acilen ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın harcama yetkililiği görevi uhdemde kalmak şartı ile piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesi hususunu arz ederim.

 Döküman