İhaleler Ve Duyurular

Geri
OTOBÜS KAMERA VE YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI KURULUMU İŞİ

Birimi

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dok. Satış Bedeli

150,00

Kik. İhale Tarihi

27.11.2017 15:00:00

Kik. No

533059

İhale Türü

19. Açık İhale Usulü

İhale Durumu

İşin Nevi

Mevcut otobüs filosuna kamera sistemi ve yolcu bilgilendirme ekranı kurulumu isi (Akıllı otobüs projesi)

İşin Niteliği

OTOBÜS KAMERA VE YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI KURULUMU İŞİ

İzahat

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 24.Maddesi (r) bendine göre; Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere; ekte cinsi, miktarı ve teknik özellikleri yazılı 12 kalem mal, 4 kalem hizmet alımına acilen ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın harcama yetkililiği görevi uhdemde kalmak şartı ile piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesi hususunu arz ederim.

 Döküman