İhaleler Ve Duyurular

Geri
Yemek Hizmeti Alımı

Birimi

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dok. Satış Bedeli

50,00

Kik. İhale Tarihi

27.06.2018 10:00:00

Kik. No

291471

İhale Türü

19. Açık İhale Usulü

İhale Durumu

İşin Nevi

Zabıta Dairesi Başkanlığı 2018 Yılı Zabıta Memur Personeli Yemek Temini Hizmet Alımı

İşin Niteliği

Yemek Hizmeti Alımı

İzahat

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu 24. Maddesi (e) fıkrası gereği Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğünde miktarı yazılı Hizmet alımına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu Hizmet alımının harcama yetkililiği uhdemde kalmak şartıyla piyasa araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesini arz ederim.

Rapor Adı Teklif Tarihi Tutar (TL) İzahat Durumu
EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş. 07.08.2018 116.127,00 Kabül
METROPAL KURUMSAL HİZ. A.Ş 07.08.2018 149.040,00 Red
 Döküman